Ferie, lukkedage, nødpasning

Der er altid lukket mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 23. december samt dagene mellem Jul og Nytår.

I efterårsferien uge 42 samt vinterferien uge 7/8 bliver der afholdt ferier for de ansatte, og der tilbydes kun pasning ved tilmelding. Vores ønske er at minimere brugen af vikarer og sikre den tryghed, som er vigtig for barnet, og derfor opfordrer vi også Jer til at holde ferie i disse perioder. Dette gælder også juli måned, hvor der er mulighed for nødpasning efter nærmere aftale.

Af hensyn til personalets ferieplanlægning er det vigtigt, at I giver besked om barnets ferie, senest den dato som står på kalenderen, som I får udleveret, når jeres barn starter i børnehaven.

 

Betaling hver måned

Daginstitutionplads vuggestuen: 2780 kr. pr. måned i 11 måneder.

Madordning + bleer: 780 kr. pr. måned i 11 måneder.

I alt 3560 kr. pr. måned i 11 måneder.


Daginstitutionplads børnehaven: 1980 kr. pr. måned i 11 måneder.

Madordning: 720 kr. pr. måned. i 11 måneder.

I alt 2700 kr. pr. måned i 11 måneder.

 

Venteliste

Vi råder til at skrive barnet op på venteliste så tidligt som muligt. Dette sker ved at indbetale 200 kr. til bankkonto 2280 0285821436, hvorved barnet optages på venteliste samt sende en mail til Lindholmskovb@hotmail.com. med følgende oplysninger: barnets navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer samt navn på mindst én af forældrene. Husk at meddele adresseændring. En gang om året vil alle på ventelisten blive spurgt om, hvorvidt de fortsat ønsker at være opskrevet til plads i børnehaven.

 

Optagelse

Ved optagelse betales et gebyr på 1.500,- kr. til skovbørnehavens venner.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og varsles senest d. 30./31. to måneder før, at barnet stopper. Hvis opsigelse sker d. 30. april, er der 3 måneders opsigelse, dog er juli betalingsfri. 

Mail skal sendes til ullapetersen52@gmail.com.


Forbehold:

Vi tager forbehold for, at oplysningerne på hjemmesiden ikke altid er ajourført, og vi henholder til, at de korrekte oplysninger står i vedtægterne.