Betaling og Venteliste

Betaling

Prisen reguleres hvert år. Prisen pr. 1/1-2017 er 2700 kr. pr. barn pr. måned.

 

Venteliste

Vi råder til at skrive barnet op på venteliste så tidligt som muligt. Det sker ved at indbetale 200 kr. til bankkonto 2280 0285821436, hvorved barnet optages på venteliste. Husk at oplyse barnets navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer samt navn på mindst én af forældrene. Husk at meddele adresseændring. En gang om året vil alle på ventelisten blive spurgt om, hvorvidt de fortsat ønsker at være opskrevet til plads i børnehaven. Find vores indmeldingsblanket på siden: Dokumenter Links Litteratur.