Lukkedage, Ferie og Nødpasning

Lukkedage og ferie

Der er lukkedage mandag, tirsdag, onsdag i påskeugen, fredag efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag, 23.december samt dagene mellem jul og nytår.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang, dog ikke Grundlovsdag og 24. december. Der kan etableres nødpasning i Juli.

 

 

Ferie

Af hensyn til personalets ferieplanlægning er det vigtigt, at I giver besked om barnets ferie, senest den dato som står på kalenderen, som I får udleveret, når jeres barn starter i børnehaven.

 

Nødpasning på lukkedage

Der udbydes nødpasning i de udmeldte lukkedage. Dog skal der være mindst 5 børn tilmeldt til nødpasning, før der etableres nødpasning i børnehaven. Hvis der er 4 børn eller færre tilmeldt, vil de blive henvist til nødpasning i en anden institution. Det vil være hos Alfehaven i St. Merløse eller hos en af de andre puljeinstitutioner i Lejre Kommune.

 

Forældrene skal senest 3 måneder før de udmeldte lukkedage tilmelde deres barn nødpasning, hvis de har behov for det. På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes det efterfølgende, hvilke/-n institution, der holder åbent. Forældrene får besked om, hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før lukkedagene.