--> Vigtigt for de voksne

Ferie, lukkedage, nødpasning

Alle ferie dage og lukkedage kan man få at vide ved start i børnehaven, eller man kan kontakte børnehaven på forhånd, hvis man ønsker at vide dem før. Af hensyn til personalets ferieplanlægning er det vigtigt, at I giver besked om barnets ferie, senest den dato som står på kalenderen, som I får udleveret, når jeres barn starter i børnehaven.

 

Betaling hver måned

Prisen reguleres hvert år på det første bestyrelsesmøde.

Daginstitutionplads: 1900 kr. pr. måned.

Madordning: 800 kr. pr. måned. Det svarer til ca. 14 kr. pr. måltid.

 

Venteliste

Vi råder til at skrive barnet op på venteliste så tidligt som muligt. Det sker ved at indbetale 200 kr. til bankkonto 2280 0285821436, hvorved barnet optages på venteliste. Husk at oplyse barnets navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer samt navn på mindst én af forældrene. Husk at meddele adresseændring. En gang om året vil alle på ventelisten blive spurgt om, hvorvidt de fortsat ønsker at være opskrevet til plads i børnehaven. Indmedningsblanketter ligger længere nede på siden.

 

Optagelse

Optagelse i børnehaven kræver forudgående tilsagn fra hjemkommune. Børnehavens bestyrelse og forretningsfører er behjælpelig med at opnå et sådan tilsagn. Søskendebørn har fortrinsret.

Ved optagelse betales et gebyr på 1.500,- kr. til støtteforeningen. Disse penge går til bivoksfarver, snittekniv, stof til børnehavetaske, nyt legetøj m.m.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til børnehavens leder med 1 måneds varsel til d. 1. i måneden.