Links og Litteratur

Litteratur

Rudolf Steiner:

”Barnets opdragelse - set ud fra åndvidenskabens synspunkt.”

"Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken"

"Antroposofi"

"Eventyrets verden. Digtning og tydning."

 

 

Helle Heckmann:

”Barn – du er vores ansvar.”

Bog og DVD

 

”Barndommens baghave”

 

”De 5 gyldne nøgler”

 

Inger Brochmann:

”Årstidsfester med leg og sang”

 

”Årets gang med leg og sang”

 

Elisabeth Grunelius:

"Det lille barns væsen"

 

Tidsskrift om pædagogikken:

”Pimpegryden”

 

Antroposofisk Selskabs Meddelelsesblad:

"Antroposofi"