Pædagogikken

Pædagogikken i Børnehaven

Børnehaven arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske principper.

Nøgleordene her er: rytme, efterligning, sang, fantasi, fællesskab, leg, livsglæde, eventyr og årstidsfester. Barnet skal omgives med tryghed, glæde og harmoni. Pædagogikken bygger på en respekt for barndommen som noget enestående, der skal værnes om.

 

Alle børn efterligner, især i denne deres første syvårsperiode, derfor er de voksne i børnehaven beskæftiget med opgaver, som børnene kan efterligne. De voksne forbereder festerne, laver dukker, snitter legetøj, saver brænde, gør rent, laver mad, ordner have m.m. Børnene kan være med til det hele, og det er vigtigt, at de ser, at den voksne er i gang og udfører arbejdet med lyst og glæde - og at det har betydning!

De voksne skal være positive efterlignelsesværdige og kærlige autoriteter;

Voksne, barnet kan stole på og have som forbilleder. Vi viser børnene, at der findes værdier, som det er værd at værne om, og at det vi gør sammen, har en mening.

Vores legetøj er lavet af naturmaterialer som uld, silke, bomuld, træ og kogler. Det er enkelt udført for derigennem at appellere til børnenes sanser, kreativitet og fantasi. Barnet bliver ikke foræret et færdigt endeligt fastlåst produkt, men får mulighed for selv at forme sin leg i den retning, den nu skal tage. Barnet er et sansende væsen, og ved at lege med legetøj af naturmaterialer genkender barnet den verden, det er del af, og spejler sig i den.

Igennem legen i skoven og haven, i sanglegene og ved festernes markering af årstidernes skiften oplever børnene en tryg og sammenhængende verden. I børnehaven møder børnene tilværelsens mest enkle elementer og bliver trygge ved dem. De oplever et fællesskab mellem børn og voksne. Og mellem menneske og natur.