Forældremøder og Familiedage

Forældremøde

Den første tirsdag i fire af årets måneder, holdes der forældremøder. Er I forhindret i at komme, skal der meldes afbud i børnehaven. Forældremødet er kl. 19.00 -21.00.

 

Familiedage

Det er forældrenes opgave i fællesskab at varetage vedligeholdelse og forbedring af børnehavens faciliteter såvel ude som inde. Det foregår på 4 Familiedage om året i tidsrummet kl. 10.00 -15.00. Hvor både børn og forældre er med. Dette arbejde viser børnene, at vi alle sammen passer på vores børnehave. Det har stor betydning for børnene. Efter en Familiedag er børnene glade for og beundrer jeres arbejde i børnehaven.